13:56
Girls 3200 Finals Section 1
Mar 31, 2019
06:29
Girls 1600 Finals Section 1
Mar 31, 2019
17:07
Division 1 Girls' 3200m, Finals 1
Feb 16, 2019
16:25
Division 2 Girls' 3200m, Finals 1
Feb 16, 2019
13:31
Division II Girls 3200 Finals Section 1
Feb 19, 2018
06:21
Girls 1600 Finals Section 2
Jan 23, 2018